Starość jest kobietą.

3 lata temu ·

Starość jest kobietą.

Czy wiesz, że:

Wśród osób w wieku 65+ większość stanowią kobiety – na 100 mężczyzn przypada 142 kobiety.

W Polsce ponad 80% niesamodzielnych seniorów pozostaje pod opieką rodziny – najczęściej opiekunami są współmałżonkowie oraz dzieci, a zdecydowana większość tych osób to kobiety w wieku 45-64 lata.

Czytaj dalej 0