Konstytucja 3 maja

1 rok temu · · 0 comments

Konstytucja 3 maja

,,Witaj Maj , Trzeci Maj , u Polaków błogi raj ! (…) Wiwat maj , piękny Maj , Wiwat wielki Kołłątaj !” ☺️

Dla wielu naszych Pensjonariuszy historia i pamięć o wydarzeniach sprzed lat są istotną częścią ich życia. To ważne by tradycję i historię przekazywać dalszym pokoleniom, by pamięć nie przeminęła. Dlatego pamiętajmy, dziś przypada 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja 👏. W tle wydarzeń jest I rozbiór Polski-zabór ziem Rzeczypospolitej dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię na mocy traktatu podpisanego 5 VIII 1772 r w którym zaborcy powoływali się na rozkład państwa polskiego. Mimo tak trudnej sytuacji, Konstytucja 3 maja była ukoronowaniem 👑 Sejmu Czteroletniego, miała wprowadzić gruntowne reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dwaj współautorzy Konstytucji – Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj – nazwali ją później „ostatnią wolą i testamentem 🙁 gasnącej Ojczyzny”.

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzeć nasz Dom zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 538 814 351 oraz przez stronę www domopiekilaski.pl